Medlemsavgifter

Medlemsavgift 100 kr + spelavgift
Belopp nedan anger total avgift (medlemsavgift inkl. spelavgift)

Aktiv senior 800 kr
Yngre juniorer (<16 år) 300 kr
Äldre juniorer (>16 år) och studenter 300kr
Familjemedlemskap 1400 kr
Passiv medlem 200 kr

Kompiscurling 400kr (Ger endast rätt att delta i kompiscurling spel)

Betalning sker till bankgiro 5982-3567

Avgiften är uppdelad i två delar, medlemsavgift + spelavgift. Ni som vill ha ett kvitto på spelavgiften meddelar kassor@mjolbycurling.se så skriver han ut ett kvitto till er.