Från vänster:
Erik Wiss, Joakim Starck, Lena Löök, Kristian Kjellander