Besök av Anders Kraupp

Torsdag 31 januari får vi besök av Anders Kraupp som jobbar på Svenska Curlingförbundet med att åka runt och besöka landets samtliga klubbar och hjälpa till med kunskaper i allt från isskötsel till träning och instruktion.

Agenda
10:00-12:00 Spel och instruktion med dagcurlarna
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Genomgång av hallen isskötsel 
16:00-17:00 Möte med styrelsen
17:00-18:00 Juniorträning träning
18:00-19:00 Juniorträning träning
19:30-21:00 Instruktion (föranmälan)

Ni som vill vara med på kvällens instruktion ska anmäla er till lars@landelius.net senast tisdag 29/1. Blir det många delar vi in i mindre grupper och antalet platser är begränsat.

This entry was posted in Meddelande. Bookmark the permalink.