Ordförande
Lars Landelius

Ledamöter
Mattias Moberg – Kassör
Anders Blom
Johan Andersson
Britt Isacson-Jansson
Peter Nero
Joakim Starck

Adjungerad
Alfons Johansson – Webbansvarig

Styrelsemöten 2023-2024

Möte 1 22 augusti 2023 Protokoll
Möte 2 16 oktober 2023 Protokoll
Möte 3 5 december 2023 Protokoll
Möte 4 27 februari 2024 Protokoll

Styrelsemöten 2022-2023

Möte 1 18 augusti 2022 Protokoll
Möte 2 4 oktober 2022 Protokoll
Möte 3 17 januari 2023 Protokoll
Möte 4 4 april 2023 Protokoll

Styrelsemöten 2021-2022

Möte 4 2 februari 2022 Protokoll
Möte 5 15 mars 2022 Protokoll