Svenska Curlingförbundets riktlinjer för klubbspel gäller (med tanke på covid-19).
Här kommer en del av riktlinjerna i sammandrag:

 • Endast en sopare per sten.
 • Spela gärna i lag med tre spelare. Vid spel med fyra ska soparen som står över, stå vid sidolinjerna med avstånd till andra spelare.
 • Sopning är endast tillåten för det spelande laget. Skipper/vice skipper för icke spelande lag står bakom hacket till dess alla stenar har stannat.
 • Lag får endast sopa egna stenar bakom tee.
 • Skip för icke spelande lag står bakom hacket tills det är hens tur att ta över boet.
 • Lag med sista sten i omgången river bo
 • Inga handskakningar i början eller slutet av matchen. Sportmannaskap kan uttryckas verbalt.
 • Se över start-tiderna för era spelpass för att undvika att alla kommer och går samtidigt.
 • Utse en person som uppdaterar poängtavlan. Poängen rengörs innan de plockas ned igen.
 • Om ni för matchprotokoll, tar spelarna med sig egen penna. Alternativt används samma rutin som för poängtavlan.
 • Meddela alla medlemmar att de ska byta om hemma och anvisa till platser för att endast byta skor.
 • Undvik publik.

För att se riktlinjerna i sin helhet, se SCF’s riktlinjer för föreningsverksamhet

 • Vi har i år förändrat indelningen i våra omklädningsrum. De lag som ska spela på Bana A byter skor i omklädningsrum A och de som ska spela på Bana B byter skor i omklädningsrum B. Skobyte i klubbrummet går också bra.