Här visas realtidsdata för temperatur och luftfuktighet i hallen samt beräknad daggpunkt. För bra iskvalitet bör daggpunkten ligga runt -2 °C. Hög daggpunkt kan leda till mycket frostuppbyggnad och kondens på tak och stenar.