Stående från vänster: Mattias Nyhlén, Kalle Rosenbaum, Krister Valtonen. Sittande från vänster: Claes Lundström, Niklas Svenzén.