Från vänster:
Kristian Kjellander, Mårten Ossman, Ola Byström, Joakim Mautner, Fredrik Smitterlöf