Säsongen 2021-2021

Medlemsavgift 100 kr + spelavgift
Belopp nedan anger total avgift (medlemsavgift + spelavgift)

Aktiv senior 100kr + 900kr = 1000kr
Yngre juniorer (<16 år) 100kr + 300kr = 400kr
Äldre juniorer (<21 år) och studenter 100kr + 400kr = 500kr
Passiv medlem 200 kr

Kompiscurling / Seniorcurling / Damcurling 100kr + 500kr = 600kr (Ger endast rätt att delta i angiven aktivitet)

Betalning sker till bankgiro 5982-3567

Avgiften är uppdelad i två delar, medlemsavgift + spelavgift. Ni som vill ha ett kvitto på spelavgiften meddelar kassor@mjolbycurling.se så skriver han ut ett kvitto till er.