Mjölby AI Curling utbetalar ersättning för deltagande i tävling på följande villkor:

Godkända tävlingar:
SM.
DM.
Divisionsspel.

Varje lag som deltar i divisionsspel får ersättning för en inbjudningstävling i Sverige.

Startavgift:                       Ersätts upp till 3000kr
Milersättning:                  18:- / mil   (från Mjölby till tävlingsort).
Traktamente:                  200:- / natt och person.

Ansökan om ersättning som inte täcks av ovanstående behandlas av styrelsen.

Normalt beviljas övernattning innan/efter tävlingsdag om så erfordras p.g.a. tidig start alt. sen avslutning.

Ressträcka räknas från Mjölby.
Ressträckor:

Mjölby-Jönköping         2x10mil
Mjölby-Nässjö                 2x10mil
Mjölby-Växjö                   2x22mil
Mjölby-Göteborg            2x26mil
Mjölby-Sundbyberg      2x23mil
Mjölby-Norrköping        2x8mil

Uppdaterad 2016-11-22