Author: admin

Vi har tänkt att hinna med ytterligare ett intern spel. Vi gör som tidigare ni anmäler Er individuellt alt. ett lag/eller delar av det. Jag fixar ihop lag.

Vi kommer att räkna detta internspel som KM-Lag (alla fasta lag har rätt att anmäla sig).
Hoppas på bra anslutning.
Anmäl senast fredag 18/2 till tavlingsledare@mjolbycurling.se

Tags:
Categories: Inbjudningar