Author: admin

De nya nationella allmänna råden som gäller från den 14 december gör att det inte just nu finns någon möjlighet att återuppta klubbens verksamhet.

Läs mer här.

Angående träning för ungdomar finns en lättnat som gör det möjligt att öppna upp juniorträningen för ytterligare några ungdomar så länge vi är max 8 i hallen samtidigt. Ni som berörs av detta kommer kontaktas via e-post.

För övriga gäller fortsatt bokning via den distribuerade länken för individuell träning.

Tags:
Categories: Meddelande