2 oktober, 2010

Nu är höst- och vårprogrammen uppdaterade med lagansvar. Alla lag kommer dessutom att tilldelas ansvar för en fredags- och en lördagsuthyrning enligt beslut av årsmötet.

Ansvar för divisionsspel, DM och Jubileumstenen är ej fördelat ännu.