Author: admin

Bokningen är stängd tillsvidare på grund av COVID-19. Hur kommande säsongs verksamhet kommer se ut är just nu oklart. Vi kommer att börja planera nu under augusti och räknar med is som vanligt i slutet av september.

Vi väntar nu på direktiv från Svenska curlingförbundet om hur man på ett säkert sätt ska kunne bedriva olika typer av verksamhet under rådande omständigheter.

Titta gärna in om några veckor igen så har vi förhoppningsvis arbetat fram rutiner hur spel ochbokning ska kunna göras under kommande curlingsäsong.

Tags:
Categories: Meddelande